Η Εταιρια Balan Audit εγινε μελος της TPG Group.

Απο την αρχή του 2015 η εταιρία Balan Audit SRL συνχωνεύτηκε με την TPG Group προσφέροντας ελεγκτικές και παρεμφερείς υπηρεσίες.

Πριν την συνχώνευση με την ομάδα της TPG, η Balan Audit  ενεργούσε σαν   ελεγκτική εταιρία, επικεντρωμένη σε εταιρίες της Γερμανικών Συμφερόντων .

Η δυνατή σχέση που αναπτύσουμε με τους πελάτες μας στηρίζεται στις ισχυρές ικανότητες  της  ομάδας μας. Το υπαλληλικό  μας δυναμικό αποτελείται απο πιστοποιημένους επαγγελματίες  και η πολιτική μας είναι να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το ταλέντο των υπαλλήλων  που ενσωματώνεται  αρμονικά μέσα στη εργασιακή μας οικογένεια.

Το δυναμικό της Balan Audit  έχει  διεθνείς αναγνωρίσεις των προσόντων τους όπως απο το ACCA (Οργανισμός Πτυχιούχων Ορκοτών Λογιστών) και είναι εξικοιωμένοι   με οικονομικά θέματα υπό διαφορετικά Standards. (IFRS, German GAAP, Romanian Accounting Standards).

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό  είναι  για τούς πελάτες μας να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες  και κατά συνέπεια όλες οι αναφορές μας είναι υψηλής αξιοπιστίας και ακρίβειας. Στόχος μας είναι να σας  βοηθήσουμε να διαχειριστείτε το λειτουργικό και οικονομικό ρίσκο, να βεβαιωθείτε ότι οι διαδικασίες μέσα στην εταιρία σας κυλούν αποτελεσματικά, και να σας υποστηρίξουμε στο να πάρετε τις  σωστές επιχειρηματικές  αποφάσεις.

Δεν αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις που θεωρούνται μη συμβατές με τις ελεγκτικές μας δραστηριότητες, και διαθέτουμε αυστηρό σύστημα ελέγχου, ώστε να αποφεύγουμε σύγκρουση συμφερόντων.

Παρέχουμε ένα φάσμα ελέγχου και παρεμφερών υπηρεσιών που  εφαρμόζουμε στις υπηρεσίες μας , σε συνδιασμό με τα Ελεγκτικά Standards  εγγεκριμμένα απο το Ρουμανικό Σώμα Ελεγκτών( Romanian Chambers of Auditors) καθώς  επίσης  είναι σε συμφωνία με τα Διεθνή Standards της Ελεγκτικής ( International Standards on Auditing ISA) .

Το πεδίο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Full scope audits
 • Review engagements
 • Financial Due Diligence
 • Forensic Accounting & Investigation Services
  • Special Purpose Engagement
  • Contracts review
  • Financial Statements Analysis
 • Internal audits
 • Agreed upon procedures
 • Compilation of financial statements in accordance with IFRS, German GAAP, etc
 • Professional training