Πελάτες

Οι πελάτες μας προέρχοναι από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και κλάδων και έχουν διαφορετικές προελεύσεις και ξεπερνούν τους 60. Συνεργαζόμαστε στενά με μεγάλες εταιρείες/ομίλους, πολυεθνικές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και με ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι πελάτες που έχουν το προφίλ φιλόδοξων επιχειρηματιών, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων και χρειάζονται δεξιότητες και ικανότητες στο χειρισμό των εταιρικών τους υποθέσεων που δεν μπορούν να τους παρασχεθούν μέσα στις εταιρείες τους. Δοκιμάζουν συνέχεια καινοτόμες ιδέες, ψάχνουν καινούργιες αγορές και ασχολούνται με διασυνοριακές συναλλαγές. Η TPG θα τους βοηθήσει να εγκαταστήσουν τις σωστές ιδιοκτησιακές και επιχειρησιακές δομές,να διοικούν και να ελέγχουν τους οργανισμούς τους και μπορεί να τους αντιπροσωπεύσει σε περίπλοκες συναλλαγές.

Η σχέση μας με τους πελάτες μας μετατρέπεται έτσι σε μιά συνεργασία / συνεταιρισμό όπου δουλεύουμε μαζί για να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους, να αναπτύξουμε την στρατηγική που χρειάζονται και να την εφαρμόσουμε. Προσπαθούμε πάντα να φτάσουμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ φιλικής συμμετοχής και αντικειμενικής, σταθερής καθοδήγησης.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που πελάτες, συνεργάτες και εταίροι μας μιλούν για μας με τα καλύτερα λόγια και μας συστήνουν ανεπιφύλακτα. Είμαστε εκλεκτικοί στην επιλογή των πελατών μας γιατί στόχος μας είναι να συνεργαστούμε με πελάτες που μοιράζονται το όραμα μας, έχουν αξίες που σχετίζονται με τις δικές μας, υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας.

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένους απο τους πελάτες μας.