ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι επιχειρήσεις σήμερα βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πολύπλοκο περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και μετατρέπεται. Δεν υπάρχει καμιά συμβουλευτική πηγή που να είναι από μόνη της επαρκής για να εξασφαλίσει άριστες υπηρεσίες και πλήρη συμβουλευτική  υποστήριξη του πελάτη. Εμείς στην TPG πιστεύουμε στη δύναμη των συνεργασιών.

Πιστεύουμε ότι οι τρεις αξίες  μας:

  • Επαγγελματική φήμη και ακεραιότητα,
  • Αμοιβαία εμπιστοσύνη και
  • Απόλυτη ποιότητα

είναι οι πυλώνες μιάς επιτυχημένης συνεργασίας ανάμεσα σε συνεργάτες που προσφέρουν υψηλής ποιότητας συμπληρωματικές υπηρεσίες πέρα από τις δικές μας κύριες ειδικότητες (Λογιστική και Φοροτεχνικά, Ελέγχους, σύνταξης Αναφορών και Εκθέσεων, και  Παροχής οικονομικών συμβουλών).

Με αυτό το σκεπτικό συνάψαμε ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους παρόχους συμπληρωματικών υπηρεσιών ετσι ώστε μαζί, σαν ομάδα εργασίας, να προσφέρουμε συνολικές λύσεις και υπηρεσίες. Για κάθε συμπληρωματική υπηρεσία που δεν εξυπηρετείται από μας και μετά από εξαντλητική έρευνα αγοράς συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους παρόχους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε επιλέξει τους συνεργάτες μας με κριτήριο τις αξίες τους, τις εξειδικεύσεις τους και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Ετσι μπορούμε, συνδυάζοντας τις υπηρεσίες μας να προσφέρουμε στον πελάτη αξία και αποδοτικότητα.

Εκτός από τις αναγνωρισμένες ομάδες που αναφέρονται πιο κάτω η TPG συνεργάζεται επίσης με συγκεκριμένες υψηλής αξίας  προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τραπεζικών επενδύσεων και των οικονομικών συμβουλών.

 

 

Clientii Nostri
Real Estate

 

 

Retail & Distribution

 

 

 

Production

 

 

 

IT&C

 

 

 

Constructions & Development

 

 

 

Travel & Transportation