Λογιστικες υπηρεσιες

Οι βραβευμένες υπηρεσίες μας παρέχουν αποδοτικές λύσεις για ένα μεγάλο αριθμό πελατών μας. Εφαρμόζουμε την λογιστική με προληπτικο σκεπτικό, και άμεση προσέγγιση, δίνοντας στους πελάτες μας την ευχαίρεια να ‘ξεχάσουν’ λογιστικά/φορορολογικά θέματα, και να εστιάσουν στην εμπορική και επιχειρησιακή πλευρά των εταιρειών τους. Απασχολούμε μια ομάδα ειδικών με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ακριβείς ανάγκες των πελατών μας. Λειτουργούμε είτε στέλνοντας την ομάδα μας στα γραφεία του πελάτη είτε διεκπεραιώνοντας το έργο από το γραφείο μας. Μπορεί να γίνει συνδυασμός και των δύο.

Οταν γίνει εξωτερική ανάθεση (Outsourcing) αυτό που κάνουμε είναι να επιλέξουμε προσεκτικά την ομάδα της TPG που θα χειριστεί τις λογιστικές ανάγκες του πελάτη με κριτήρια την επιχειρησιακή συνέχεια,  την γνώση των συστημάτων, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, την διάρθρωση των εξόδων και την διαπροσωπική συμπεριφορά. Επιπροσθέτως, οταν πρόκειται για καινούργιες επιχειρήσεις η τιμολογιακή μας πολιτική αναπτύσσεται μαζί με τον πελάτη αντί να αναπτύσσεται εις βάρος του.

Οι λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρουμε παρουσιαζονται παρακάτω και οι πελάτες μας μπορούν να τις επιλεξουν όλες η ορισμένες βάση των αναγκών τους:

  • Πλήρη καταγραφή/τήρηση λογιστικών βιβλίων και έλεγχο όλων των συναλλαγών
  • Τιμολόγηση
  • Υπηρεσίες φορολογικής ενημερότητας/συμμόρφωσης
  • Χειρισμό όλων των φορολογικών δηλώσεων στις ανάλογες αρχές
  • Νομοθετικές αναφορές και συμμόρφωση
  • Πληρωμές
  • Υπολογισμό μισθοδοσίας
  • Ad hoc υπηρεσίες για απρόβλεπτα ή έκτακτα προβλήματα
  • Εποπτικές υπηρεσίες που θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την λογιστική νομοθεσία.