Διαχειριση Παγιων Περιουσιακων στοιχειων

Η πολύχρονη και σε βάθος ενασχόληση μας με την διαχείριση εμπορικών ακινήτων μεγάλου και μεσαίου μεγέθους εξασφαλίζει στους πελάτες μας τη βεβαιότητα ότι θα τα διαχειριστούμε σωστά και αποδοτικά. Εστιάζουμε στην οικονομική λειτουργία των ακινήτων των πελατών μας αλλά μέσω των συνεργατών μας μπορούμε επίσης να παρέχουμε συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως η διαχείριση εγκαταστάσεων και έτσι να τους προσφέρουμε μιά one-stop shop λύση.

  • Λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητα
  • Συλλογή μισθωμάτων
  • Κατανομή των εξόδων των κοινοχρήστων χώρων.
  • Σχέσεις με τους ενοικιαστές
  • Οργάνωση της ασφάλειας του ακινήτου
  • Επαναθεώρηση των συμβολαίων μίσθωσης
  • Διαχείριση εγκαταστάσεων (μέσω των συνεργατών μας)