Υπηρεσίες Οικονομικών Συμβούλων και Υποβολή Οικονομικών Αναφορών

Το τμήμα των Συμβουλευτικών υπηρεσιών διαθέτει μιάν ομάδα στελεχών με υψηλή κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία, διεθνή και πολυεθνική, που είναι ικανή να προσφέρει γρήγορη ανταπόκριση και αξιόπιστες, υψηλής στάθμης υπηρεσίες στον τομέα του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της σύνταξης αναφορών/εκθέσεων για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των πελατών μας. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες των πελατών μας:

 • Σύνταξη Επιχειρησιακών Σχεδίων (Business Plan Preparation).
 • Σύνταξη και παρακολούθησηπροϋπολογισμών (Budgetary Control)
 • Οικονομική Διαχείριση/ Υπηρεσίες εποπτείας
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το IFRS, Ρουμανικά η Γερμανικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων προς την διοίκηση (Management Reporting).
 • Σύνταξη Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (Financial modeling) και προσομοιώσεις
 • Παρακολούθηση του χρέους και αξιολόγηση κινδύνου

 

 

Η ομάδα αφοσιωμένων επαγγελματιών και εταίρων της TPG προσφέρει στους πελάτες μας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, τεχνολογική υπεροχή και εχεμύθεια. Στηρίζουμε τους Διευθύνοντες Συμβούλους (CEOs), τους Οικονομικούς Διευθυντές (CFOs) και τους Υπεύθυνους Λογιστηρίου, να πετύχουν τους στόχους τους υποστηρίζοντας τους και παρέχοντας σε αυτούς την πληροφόρηση που θα τους βοηθήσει να τελειοποιήσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και έτσι να συνεισφέρουν στην επιτυχία της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Due Diligence
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Αξιολογήσεις Επιχειρήσεων
 • Business Integration
 • Εφαρμογή χρηματοοικονομικών συστημάτων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Εσωτερικών Οικονομικών Ελέγχων
 • Εκκαθάριση (μέσω partners)
 • Βοήθεια στην Ολοκλήρωση Επιχειρησιακών Συμφωνιών
  • Δομή συναλλαγών
  • Στρατηγική διαπραγματεύσεων και εφαρμογή
  • Contract engineering
  • Χρηματοδότηση
 • Οικονομική διαχείριση/Υπηρεσίες εποπτείας
 • Τραπεζικές σχέσεις
 • Πιστωτικός έλεγχος
  • Παρακολούθηση και follow-up των υπολοίπων του οφειλέτη
  • Διασφάλιση εφαρμογής της πιστωτικήςπολιτικής της εταιρίας