Βελτιωση Επιχειρησιακης Δραστηριοτητας και των Οικονομικων Επιδοσεων

Αναλαμβάνουμε την εφαρμογή turn-key έργων που μετατρέπουν την λειτουργία των πελατών μας, διευκολύνοντας τους να εστιάσουν στους δικούς τους πελάτες. Με αυτή την μετατροπή επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός των ευθυνών, η αξιολόγηση των επιδόσεων και η άριστη επιχειρησιακή δράση.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό των οικονομικών λειτουργιών των πελατών μας και να τους καθοδηγήσουμε στη διαδικασία της μετατροπής. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει αναθεώρηση των διαδικασιών, αναδιάρθρωση των λειτουργιών της εταιρείας και βελτίωση των οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων μέσω μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη Στρατηγικής
 • Επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακής Διακυβέρνησης (Governance)
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Οργανωτικό μετασχηματισμό
 • Σύστημα δεικτών απόδοσης
 • Μείωση του κόστους
  • Αναδιάρθρωση της επιχείρησης
  • Sourcing
  • Αναδιάρθωση Διαδικασιών
  • Βελτίωση αποδοτικότητας ανθρωπίνου δυναμικού.
 • Μεγιστοποίση των Εσόδων
  • Time and Motion analysis
  • Εξασφάλιση εσόδων (revenue assurance)
  • Συστήματα διαχείρισης απόδοσης και ανταμοιβής του προσωπικού
  • Κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου πελατών (Customer segmentation)