Μισθοδοσια και Διαχειριση Ανθρωπινου Δυναμικου (HR administration)

Χρησιμοποιώντας διαπιστευμένους επαγγελματίες στο χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού παρέχουμε μιά σειρά από λύσεις στον τομέα της μισθοδοσίας και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που καλύπτουν όλες τις πλευρές της σχέσης εργοδοσίας –εργαζομένων- Υπουργείου Εργασίας μέσω ενός και μοναδικού σημείου επαφής. Bοηθάμε έτσι την επιχείρηση στο συντονισμό, την επικοινωνία και την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα και ελαχιστοποιώντας το κίνδυνο λαθών.

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Διαχείριση και επεξεργασία μισθοδοσίας
 • Τήρηση αρχείων φόρου εισοδήματος και εισφορών κοινωνικής ασφάλειας
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού:
  • Διαχείρηση εργατικής νομοθεσίας
  • Εξειδικευμένη διαδικασία προσλήψεων
  • Υπηρεσία συμβουλών για αμοιβές και παροχές
  • Συστήματα διαχείρισης απόδοσης και ανταμοιβής του προσωπικού