Φοροτεχνικες υπηρεσιες

Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού, ακεραιότητας και ευθύνης, παρέχοντας μια προσωποποιημένη, ευέλικτη και εξατομικευμένη προσέγγιση που υποστηρίζεται άριστα τόσο από το εταιρικό μας δυναμικό όσο και από αυτό των συνεργατών μας. Η ομάδα μας παρέχει γενικές φοροτεχνικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που καλύπτουν τις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών μας σε πολλά τμήματα του φορολογικού φάσματος.

Η TPG προσφέρει τις υπηρεσίες της είτε για ένα μόνο έργο (project based) είτε σε μια συνεχή συνεργασία με τους πελάτες μας, εφαρμόζοντας τακτικές αξιολογήσεις, επιβλέποντας τα ανάλογα τμήματα και εκπροσωπώντας τους πελάτες μας στις οικονομικές αρχές. Οι υπηρεσίες μας περιλαβάνουν:

  • Φοροτεχνικές συμβουλές και συμμόρφωση
  • Φορολογική αξιολόγηση και εποπτεία
  • Προετοιμασία και κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων
  • Επιστροφές φόρου
  • Υποστήριξη στη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση διαφορών στη φορολόγηση
  • Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer pricing)
  • Εταιρικά φορολογικά θέματα
  • Εταιρική αναδιάρθρωση για φορολογική αποδοτικότητα
  • Συμβουλές για την φορολόγηση των συναλλαγών - Transaction tax advisor