ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην ΤPG συμβουλεύουμε τους πελάτες μας και στη συνέχεια, μετά από αίτημα τους, διαχειριζόμαστε και διευθύνουμε την ολική δράση της επιχείρησης τους σχετικά με την εταιρική δομή και διακυβέρνηση, την οικονομική διαχείριση, την φορολόγηση και τις εταιρικές συναλλαγές.

Επεκτείνουμε την δράση μας και τα πρότυπα συμπεριφοράς μας πέρα από το τυπικό συμβουλευτικό επίπεδο και δρούμε σαν να αποτελούμε μέρος του στελεχιακού δυναμικού των πελατών μας, εκπροσωπώντας τους και ενεργώντας για λογαριασμό τους, συνδέοντας τελείως την επιτυχία τους με την δική μας.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας και να αυξήσουμε την αξία τους παρέχοντας τους τις σωστές συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεργαζόμενοι απόλυτα με την δική τους ομάδα.