Declararea impozitului retinut la sursa pentru veniturile obtinute de nerezidenti

Veniturile obtinute de nerezidenti sunt impozitate la sursa conform regulii generale stabilite de Codul Fiscal (titlul VI). Aplicarea Conventiilor bilaterale de evitare a dublei impuneri duce la obtinerea unor conditii mai favorabile de impozitare sau chiar la scutirea veniturilor.

Platitorii de venituri catre nerezidenti au obligatia sa depuna formularul 207 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa /veniturile scutite”. In formular se vor declara si veniturile scutite, iar data de depunere a formularului 207, pentru anul 2016, este 28 februarie 2017.

In formularul 207 vor fi declarate veniturile platite nerezidentilor de natura dividendelor, dobanzilor, redeventelor, comisioanelor, veniturile platite nerezidentilor din activitatile sportive si de divertisment, remuneratiile in calitate de administrator, venituri din servicii prestate in Romania, venituri obtinute la jocuri de noroc, venituri din lichidarea unei persoane juridice romane, sau in transferul masei parimoniale fiduciare precum si veniturile platite nerezidentilor persoane fizice din premii acordate la concursuri din Romania.

Declararea acestor venituri se coreleaza cu o cerinta a Codului de procedura fiscala - in vigoare de la 1 ianuarie 2016 - care prevede obligatia persoanelor nerezidente de a se inregistra fiscal in Romania prin obtinerea unui cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala al nerezidentului este necesar in completarea declaratiei 207.

Platitorul de venit poate solicita organului fiscal, in numele nerezidentului, atribuirea codului de identificare fiscala. Solicitarea se face prin intermediul declaratiei 015. Trebuie furnizate detalii referitoare la natura tranzactiei dintre rezident si non rezident prin prezentatea unei copii a contractului dintre acestia sau a oricarui document care arata natura tranzactiei/venitului. Initial era necesara si obtinerea unei imputerniciri din partea nerezidentului, insa aceasta cerinta a fost eliminata de curand.

Avand in vedere dificultatile practice intampinate de rezidentii romani, platitori de venit, in obtinerea codului de identificare fiscala pentru nerezidenti, formularul 207 a fost amendat astfel incat sa poata fi depus si in absenta codului de identificare fiscala a nerezidentului. Totusi, obligatia de a obtine un cod de identificare fiscala pentru nerezident ramane valabila. In absenta unui astfel de cod autoritatea fiscala nu va emite un certificat care sa ateste plata impozitului retinut la sursa in Romania.

TPG ofera asistenta in obtinerea codului de inregistrare fiscala pentru nerezidentii cu care societatile romanesti au tranzactii in sfera impozitului cu retinere la sursa.