Informare privind modificarea si completarea Codului fiscal adusa de OUG 3 / 06.01.2017

Modificari legislative incepand cu luna ianuarie 2017

  • Plafonarea la 5 salarii medii brute pe tara (stabilite anual prin legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat) pentru calculul asigurarii sociale si a asigurarilor sociale de sanatate in cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independendente sau din drepturi de proprietate intelectuala (in prezent salariul mediu brut pe tara este de 2.681 RON, plafonul este de 13.405 RON);
  • Plafonarea la 5 salarii medii brute pe tara,  pentru calculul asigurarilor sociale de sanatate a veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, din agricultura, silvicultura si piscicultura.
  • Scutirea de la plata impozitului pe profit pe o perioada de 10 ani de la data 06.01.2017 pentru contribuabilii infiintati si de 10 ani de la data infiintarii pentru aceia care se vor infiinta,  a contribuabililor care  desfasoara activitatea exclusiv de inovare, cercetare-dezvoltare si activitati conexe.

Modificari legislative incepand cu luna februarie 2017

  •  Majorarea salariului minim brut garantat în plată la  1.450 lei. Acest salariu corespunde unui program mediu lunar de lucru de 166 ore, reprezentând valoarea orară de 8,735 lei/oră.
  • Incadrarea in categoria microintreprinderilor, a societatilor care la sfarsitul anului 2016 nu depasesc venituri impozabile de 2.270.550 lei (500.000 euro la cursul de 4.5411 lei). Impozitul va fi de 1% asupra veniturilor impozabile in conditiile in care societatea are angajat cel putin un salariat, in cazul contrar  impozitul va fi de 3%;
  • Pentru persoanele care obtin venituri din salarii mai mari decat 5 salarii medii brute pe tara, se aplica contributia de asigurari sociale (atat individuala cat si cea aferenta societatii) si contributia de asigurari sociale de sanatate la venitul obtinut, fara plafonare;
  • Persoanele care obtin venituri din investitii si din alte surse, nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca obtin si venituri din: salarii, activitati independente, pensii, asocieri, activitati agricole, somaj, indemnizatii de incapacitate de munca;
  • Scutirea de  la plata impozitului pe venitul din salarii,  salariații încadrați pe o perioadă de 12 luni, pentru angajatori cu activități sezoniere, în clasificările CAEN de la art. 1 din legea impozitului specific astfel: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor"
  • Abonamentele de sănătate suportate de salariați sunt deductibile la calculul impozitului pe venit într-o valoare de 400 euro anual
  • Vânzările de active din patrimoniul personal (construcții, terenuri) sunt scutite de impozit pentru suma de 450.000 lei. Suma ce depaseste aceasta valoare va fi impozitata cu 3% incepand cu tranzactiile efectuate cu 1 februarie 2017.

 

Nota: Modificarile aduse Codului fiscal  prin OUG 3/2017 si publicate in Monitorul Oficial din 06.01.2017 vor fi urmate de Norme metodologice de aplicare .