Propuneri legislative August 2017

PROPUNERI LEGISLATIVE

 

Vă informăm că Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul sau în data de 4 august 2017 proiectul Ordonanței Guvernului privind plata defalcată a TVA, iar in data de 7 august 2017 proiectul Ordonanţei Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 

A.  MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL

Se are în vedere ca Ordonanța să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. Prin excepție, prevederile privind accizele vor intra în vigoare la data de 1 septembrie 2017.

Principalele modificari sunt:

  • Deducerea cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate la care se adaugă valoarea venitului realizat din înstrăinarea acestora.
  • Eliminarea impozitului pe dividende începând cu data de 1 ianuarie 2018.
  • Persoanele fizice vor fi scutite de impozit pe venit, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, precum și din activități independente din exercitarea profesiei de medic. Scutirea se va aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

 

B.  PLATA DEFALCATA A TVA

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, se consideră a fi în România de către persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA, cu excepția următoarelor:

  • operațiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei;
  • operațiunile supuse regimurilor speciale.

 

 

Pentru detaliile proiectelor accesati link-urile de mai jos:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiectOrdonantaCodfiscal_08082017.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiectOrdonantaTVA_04082017.pdf

 

Notele de fundamentare ale Ordonantelor:

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NFProiectOrdonantaCodfiscal_08082017.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/NFProiectOrdonantaTVA_04082017.pdf