Contabilitate

Serviciile noastre au oferit soluţii eficiente pentru numeroşi clienţi. Avem o atitudine proactivă și o abordare holistică, astfel încât clienţii noştri se pot concentra pe aspectele operaţionale și comerciale ale activităţii lor. Deţinem o echipă de experți in servicii de contabilitate cu grade diverse de senioritate, capabilă să acopere nevoile exacte ale fiecărui client. Echipa noastră operează fie la sediul clientului sau la sediul nostru, fie o combinație între cele două.

Selectăm atent echipa TPG care va furniza serviciile financiar-contabile rezultate în urma externalizării acestei activități, având ca şi criterii de selecţie continuitatea operaţională la un nivel optim, gradul de cunoaştere a sistemelor de gestiune financiar-contabilă ale clientului, eficienţa operaţionlă, structura de costuri şi comportamentul interpersonal.

Servicii de contabilitate oferite de TPG (scurta enumerare):

  • Înregistrare completă/arhivare şi control asupra tuturor tranzacţiilor
  • Facturare
  • Servicii fiscale de conformitate
  • Gestionarea completă a declaraţiilor fiscale către autorităţi
  • Raportare statutară și de conformitate
  • Plăţi
  • Calculare de salarii
  • Servicii ad-hoc axate pe probleme neprevăzute sau deosebite
  • Servicii de supraveghere care asigură respectarea legislaţiei contabile